วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบทดสอบวิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๑

 วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕

ให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะ 
อธิบายขั้นตอนการกราบสติปัฏฐาน ๔ 


ตัวอย่าง ขั้นตอนการกราบ 

๑) นั่งคู้เข่าวางมือสองข้างลงบนหน้าขา  กำหนดว่า  นั่งหนอๆๆ
๒) พลิดฝ่ามือขวาขึ้น กำหนดว่า   พลิกหนอๆๆ
๓) ยกขึ้น  กำหนดว่า   ขึ้นหนอๆๆ
๔) ถูกหน้าอก  กำหนดว่า   ถูกหนอๆๆ
๕) พลิกฝ่ามือซ้ายขึ้น  กำหนดว่า   พลิกหนอๆๆ
๖) ยกขึ้น  กำหนดว่า   ขึ้นหนอๆๆ
๗) ถูกหน้าอก  กำหนดว่า   ถูกหนอๆๆ
๘) ยกกระพุ่มมือขึ้น  กำหนดว่า   ขึ้นหนอๆๆ
๙) ถูกหน้าผาก  กำหนดว่า   ถูกหนอๆๆ
๑๐) ก้มตัวลง  กำหนดว่า  ก้มหนอๆๆ
๑๑) ถูกพื้น  กำหนดว่า  ถูกหนอ
๑๒) เงยขึ้น  กำหนดว่า  เงยหนอๆๆ
๑๓) เคลื่อนมือขวาไป  กำหนดว่า  ไปหนอๆๆ
๑๔) คว่ำมือขวาลง  กำหนดว่า  คว่ำหนอๆๆ
๑๕) เคลื่อนมือซ้ายไป  กำหนดว่า  ไปหนอๆๆ
๑๖) คว่ำมือซ้ายลง  กำหนดว่า   คว่ำหนอๆๆ
๑๗) ก้มหน้าผากลง  กำหนดว่า   ก้มหนอๆๆ
๑๘) หน้าผากถูกพื้น  กำหนดว่า  ถูกหนอๆๆ
๑๙) เงยหน้าผากขึ้น  กำหนดว่า  เงยหนอๆๆ
๒๐) พลิกมือขวาขึ้น  กำหนดว่า  พลิกหนอๆๆ
๒๑) เคลื่อนมือขวามา  กำหนดว่า  มาหนอๆๆ
๒๒) พลิกมือซ้ายขึ้น  กำหนดว่า  พลิกหนอๆๆ
๒๓) เคลื่อนมือขวามา  กำหนดว่า  มาหนอๆๆ
๒๔) ก้มหน้าผากลง  กำหนดว่า  ก้มหนอๆๆ
๒๕) หน้าผากถูกกระพุ่มมือ  กำหนดว่า  ถูกหนอๆๆ
๒๖) เอานิ้วหัวแม่มือแต่ไว้ที่ระหว่างคิ้ว  เงยขึ้น  กำหนดว่า  ขึ้นหนอๆๆ (ขึ้นจนตัวตรง)
รอบที่ ๒ และ ๓ ทำเหมือนกันกับรอบแรก


 การกราบสติปัฏฐาน ๔ อีกแบบหนึ่ง


๑) นั่งคู้เข่าวางมือสองข้างลงบนหน้าขา  กำหนดว่า  นั่งหนอๆๆ
๒) พลิดฝ่ามือขวาขึ้น กำหนดว่า   พลิกหนอๆๆ
๓) ยกขึ้น  กำหนดว่า   ขึ้นหนอๆๆ
๔) ถูกหน้าอก  กำหนดว่า   ถูกหนอๆๆ
๕) พลิกฝ่ามือซ้ายขึ้น  กำหนดว่า   พลิกหนอๆๆ
๖) ยกขึ้น  กำหนดว่า   ขึ้นหนอๆๆ
๗) ถูกหน้าอก  กำหนดว่า   ถูกหนอๆๆ
๘) ยกกระพุ่มมือขึ้น  กำหนดว่า   ขึ้นหนอๆๆ
๙) ถูกหน้าผาก  กำหนดว่า   ถูกหนอๆๆ
๑๐) ลดกระพุ่มมือลง  กำหนดว่า  ลงหนอๆๆ
๑๑) ถูกหน้าอก  กำหนดว่า  ถูกหนอๆๆ
๑๒) ก้มตัวลง  กำหนดว่า  ก้มหนอๆๆ
๑๓) ลดมือขวาลง  กำหนดว่า  ลงหนอๆๆ
๑๔) ถูกพื้น  กำหนดวา  ถูกหนอ
๑๕) คว่ำฝ่ามือลง  กำหนดว่า  ถูกหนอๆๆ
๑๖)  ลดมือซ้ายลง  กำหนดว่า  ลงหนอๆๆ
๑๗)  ถูกพื้น  กำหนดว่า  ถูกหนอ
๑๘)  คว่ำฝ่ามือลง  กำหนดว่า  ถูกหนอๆๆ
 ๑๙) ก้มหน้าผากลง  กำหนดว่า  ก้มหนอๆๆ
๒๐) ถูกพื้น  กำหนดว่า   ถูกหนอๆๆ
๒๑) เงยหน้าขึ้น  กำหนดว่า  เงยหนอๆๆ
๒๒-๓๗) เหมือนข้อ ๒-๑๑
๓๒-๓๗) เหมือนข้อ ๑๓-๑๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น